Nömrə 1 online bilet satış proqramına xoş gəlmisiniz. Bilet almaq və ya aldığınız bileti çap etmək üçün aşağıda gördüyünüz bölmələrə daxil olun. Bilet aldıqdan sonra imtahan gününə qədər mütləq bileti çap edib, imtahana biletlə gəlməyiniz xahiş olunur.